Thiếu Nhi - Giáo Lý Viên

BẢN GỢI Ý XÉT MÌNH và XƯNG TỘI

BẢN GỢI Ý XÉT MÌNH và XƯNG TỘI
* Thưa Cha, con là kẻ có tội, xin Cha ban phép lành cho con . Con xưng tội đã… tháng * Con đã phạm tội …. (tội gì ?) …., ….... 
More »
Copyright © 2009 · Chia sẻ yêu thương · All Rights Reserved · Posts · Comments
Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress