ĐTC Phanxicô xin mọi người cầu nguyện cho Siria và Trung Quốc

Trong buổi tiếp kiến chung 12/02/2020, sau khi diễn giải về mối phúc thứ hai: Phúc cho ai sầu khổ …, Đức Thánh Cha Phanxi cô đã xin mọi người cầu nguyện cho Siria và Trung Quốc.

(Visited 13 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in