Những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình và truyền sinh

Giải Đáp Mục Vụ -Lm. Phạm Quốc Văn, OP Điều hợp chương trình: Duy Thuỷ #tinvuimedia #kenhconggiao ———— Tin Vui Media – Kênh Công Giáo Sứ Mệnh: Loan báo Tin Mừng, liên kết các Kitô hữu và những anh em không cùng tôn giáo. Mục Đích: Rao giảng và đem Tin Mừng của Chúa đến mọi người qua các phương tiện truyền thông hiện hành.

(Visited 8 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in