Thêm một giáo phận ở Mỹ tuyên bố phá sản

Thêm một giáo phận tại Mỹ tuyên bố phá sản vì bị các nạn nhân giáo sĩ lạm dụng tính dục kiện để đòi tiền bồi thường.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 19/02/2020 vừa qua, ông Matthew Haverstick, luật sư của giáo phận Harrisburg, bang Pennsylvania, cho biết giáo phận đã đệ đơn xin tuyên bố mình bị phá sản để có thể tiếp tục các hoạt động tinh thần và từ thiện như cho đến nay. Lý do khiến giáo phận phải nại đến biện pháp này vì một phán quyết của tòa kháng án tại đây, cho phép các nạn nhân kiện các giáo phận ở bang Pennsylvavia để đòi bồi thường vì những vị giáo sĩ lạm dụng tính dục trong quá khứ. Cho đến nay, những người này không thể kiện vì luật thời hiệu: những sự kiện đã xảy ra quá lâu, và theo luật, đương sự không thể làm đơn kiện. Nhưng nay tòa án bãi bỏ luật thời hiệu để các nạn nhân có thể kiện.

Luật sư Haverstick nói rằng đối với giáo phận Harrisburg, phán quyết của tòa kháng án cho phép nhiều vụ kiện mới sẽ tạo nên một thảm họa tài chánh cho giáo phận, trong khi giáo phận không có phương tiện để bồi thường. Với việc tuyên bố phá sản, tất cả các đơn kiện đều bị ngưng lại và việc bồi thường, nếu có, thì chỉ ở mức độ tối thiểu. Giáo phận sẽ tổ chức lại tài chánh, kiếm ngân khoản để bồi thường thích đáng cho những người kiện cáo, và đề ra kế hoạch để tiếp tục hoạt động như cho đến nay. Số tiền các tín hữu dâng cúng cho các thừa tác vụ của giáo phận sẽ không được dùng để bồi thường các nạn nhân.

Giáo phận Harrisburg cho biết từ tháng 8 năm ngoái đã phải trả 12 triệu Mỹ kim tiền bồi thường cho hơn 100 nạn nhân bị lạm dụng tính dục.

Tòa án tại một số bang khác ở Mỹ, cũng mở cửa cho các nạn nhân kiện để đòi tiền bồi thường, trong đó có bang New York và New Jersey.

Trong 16 năm qua, tức là từ năm 2004, đã có 23 giáo phận ở Mỹ tuyên bố phá sản để có thể tiếp tục hoạt động tôn giáo.

Cũng nên nói thêm rằng Hội hướng đạo sinh Hoa Kỳ đã tuyên bố phá sản vì hàng trăm vụ kiện lạm dụng tính dục. Theo ước lượng, có khoảng 12.000 hướng đạo sinh đã bị lạm dụng trong khoảng thời gian 72 năm.

Hội này đã mừng kỷ niệm 110 năm thành lập, hôm 08/02 vừa qua. Ban lãnh đạo hội đã đệ đơn ngày 18/2 nơi tòa án ở Delaware, xin tuyên bố phá sản.

(KNA 20-2-2020; CNN 20-2-2020)

(Visited 136 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in