Cơm Của Mẹ – Quán Cơm Từ Thiện tại cầu vượt Amata – Ngã Ba Ti

Cơm Của Mẹ – Quán Cơm Từ Thiện tại cầu vượt Amata – Ngã Ba Ti

Cơm Của Mẹ – Quán Cơm Từ Thiện tại cầu vượt Amata – Ngã Ba Ti Giáo xứ Bùi Đức hạt Tân Mai – Gp Xuân Lộc Nguồn: MVTT Gx Bùi Đức

Người đăng: Lm. Ngọc Bảo vào Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Cơm Của Mẹ – Quán Cơm Từ Thiện tại cầu vượt Amata – Ngã Ba Ti
Giáo xứ Bùi Đức hạt Tân Mai – Gp Xuân Lộc

Nguồn: MVTT Gx Bùi Đức

(Visited 131 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in