Kinh Lạy Cha – tiếng Dân tộc Bana

Kinh lạy Cha Ace dân tộc Gia Rai Hát tiếng dân tộc Bana ngôn ngữ chung của các dân tộc Nhà thờ Kờey Bey – Gx Hơ moong – Gp. Kontum

(Visited 792 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in