Sống trên đời này cần phải có tấm lòng

Sống trên đời này cần phải có tấm lòng

Một tác phẩm điện ảnh rất ngắn chỉ 4ph 35 giây của Ai Cập đã đoạt giải Luxor Film Festival. Tác giả là Sara Rozit, 20 tuổi. Bộ phim chỉ có 4 ph nhưng đã dậy con người ta rất nhiều, nó truyền đi cái thông điệp: Sống trên đời này cần phải có tấm lòng, phải biết chia sẻ… Cảm ơn tác giả và gửi tới mọi người thưởng thức.

Người đăng: Lm. Ngọc Bảo vào Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Một tác phẩm điện ảnh rất ngắn chỉ 4ph 35 giây của Ai Cập đã đoạt giải Luxor Film Festival. Tác giả là Sara Rozit, 20 tuổi.
Bộ phim chỉ có 4 ph nhưng đã dậy con người ta rất nhiều, nó truyền đi cái thông điệp: Sống trên đời này cần phải có tấm lòng, phải biết chia sẻ…
Cảm ơn tác giả và gửi tới mọi người thưởng thức.

(Visited 322 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in