Đức Thánh Cha: Đừng bao giờ trò chuyện với ma quỷ

Nói về ba cơn cám dỗ mà Chúa Giê-su đã trải qua, Đức Thánh Cha chỉ ra cách thức Chúa Giê-su đáp trả lại cám dỗ: “Người đuổi hắn đi và trả lời bằng Lời Chúa. Anh chị em hãy cẩn thận: đừng bao giờ nói chuyện với cơn cám dỗ, đừng nói chuyện với ma quỷ.” Người đáp lại ma quỷ bằng Lời của Thiên Chúa, chứ không phải bằng lời của mình. Trong cơn cám dỗ, nhiều khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với ma quỷ, với cám dỗ: Đúng, tôi có thể làm điều này, rồi sau đó tôi đi xưng tội, và rồi hết điều này đến điều khác…”

Nguồn: Vatian News Tiếng Việt

(Visited 270 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in