Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không?

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 02 – Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không? – Khó khăn gặp phải trong hôn nhân khác đạo ————————————– Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật

(Visited 220 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in