Gia đình đổ vỡ và việc tiêu hôn

Giải Đáp Mục Vụ – LM Phạm Quốc Văn, OP Host: Duy Thuỷ #tinvuimedia #kenhconggiao ———— Tin Vui Media – Kênh Công Giáo Sứ Mệnh: Loan báo Tin Mừng, liên kết các Kitô hữu và những anh em không cùng tôn giáo. Mục Đích: Rao giảng và đem Tin Mừng của Chúa đến mọi người qua các phương tiện truyền thông hiện hành.

(Visited 367 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in