Khoảnh khắc quý hiếm: Đức Tân Tổng Giám mục Sài Gòn gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan

Đức Tân Tổng Giám mục Sài Gòn gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan

Khoảnh khắc quý hiếm: Đức Tân Tổng Giám mục Sài Gòn gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan

Người đăng: Lm. Ngọc Bảo vào Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Khoảnh khắc quý hiếm: Đức Tân Tổng Giám mục Sài Gòn gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan

(Visited 148 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in