Lúc tuyệt vọng, Chúa là người duy nhất đỡ nâng con – Thánh ca và Đời sống

Thánh ca và Đời sống – Bài hát: Một mình con với Chúa – Tác giả: Giang Ân – Trình bày: Ca sĩ Diệu Hiền #tinvuimedia #kenhconggiao ———— Tin Vui Media – Kênh Công Giáo Sứ Mệnh: Loan báo Tin Mừng, liên kết các Kitô hữu và những anh em không cùng tôn giáo. Mục Đích: Rao giảng và đem Tin Mừng của Chúa đến mọi người qua các phương tiện truyền thông hiện hành.

(Visited 797 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in