Gia đình đổ vỡ và việc tiêu hôn

Giải Đáp Mục Vụ – LM Phạm Quốc Văn, OP Host: Duy Thuỷ #tinvuimedia #kenhconggiao ———— Tin Vui Media – Kênh Công Giáo Sứ Mệnh: Loan báo Tin Mừng, liên kết các Kitô hữu và những anh em không cùng tôn giáo. Mục Đích: Rao giảng và đem Tin Mừng của Chúa đến mọi người […]

Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không?

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 03 – Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không? – Không bắt buộc theo đạo vì sao phải học giáo lý. ————————————– Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật #GiáoPhậnPhúCường #GiảiĐápHônNhânCôngGiáo #ChuẩnKhácĐạo #HônNhânDịGiáo #HọcGiáoLýKhiChuẩnKhácĐạo […]

Hôn Nhân Dị Giáo

GIẢI ĐÁP HÔN NHÂN CÔNG GIÁO – Hôn Nhân Dị Giáo P1 Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com ————————– 1. Hôn nhân khác đạo 2. Hôn nhân dị giáo 3. Miễn chuẩn 4. Bản quyền địa phương 5. Chuẩn khác đạo 6. Phép Chuẩn 7. Thờ cúng tổ tiên 8. Hôn nhân công […]