Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không?

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 03 – Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không? – Không bắt buộc theo đạo vì sao phải học giáo lý. ————————————– Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật #GiáoPhậnPhúCường #GiảiĐápHônNhânCôngGiáo #ChuẩnKhácĐạo #HônNhânDịGiáo #HọcGiáoLýKhiChuẩnKhácĐạo #HọcĐạoCôngGiáo #ÍchLợiKhiHọcGiáoLý

(Visited 502 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in